Search on the site:

Unique visitors:

free counters

Contacteaza-ne pe Facebook:

 
 

Visits on this site:

 • Articles View Hits : 1596054

Economia Comerţului, Turismului şi Serviciilor

Mai multe informaţii despre această specializare (planuri de învăţământ, propuneri de teme de licenţă etc.) pot fi obţinute din paginile subordonate.

Last Updated on Thursday, 25 April 2013 14:41

Descrierea specializării

Programul de studii universitare de licenţă „Economia Comerţului, Turismului şi Serviciilor” este organizat în domeniul fundamental Ştiinte Economice, domeniul de studii universitare de licenţă „Administrarea Afacerilor”. Programul de studii universitare de licenţă „Economia Comerţului, Turismului şi Serviciilor” este o specializare importantă în structura Facultăţii de Stiinţe Economice. Alături de celelalte cinci specializări care asigură pregătirea economiştilor, specializarea „Economia comerţului, turismului şi serviciilor” vine să completeze echipa de concepţie - coordonare cu specialişti a căror pregătire economică le conferă rolul catalizator prin viziunea modernă asupra fenomenelor complexe ale economiei, având cunoştinţe temeinice în domeniul asigurării, evaluării şi expertizei calităţii unor grupe diverse de bunuri şi servicii de piaţă.Prin prisma misiunii asumate, absolvenţii specializării „Economia Comerţului, Turismului şi Serviciilor” trebuie să fie specialişti capabili să rezolve nu numai sarcini izolate, la nivel microeconomic, ci să înţeleagă fenomenul economic în ansamblul său, să fie răspunzători pentru derularea în întregime şi cu rezultate bune a proceselor economice în condiţiile impuse de criteriile de eficienţă, calitate şi siguranţă pentru toţi actorii implicaţi – atât operatori economici, cât şi consumatorii de servicii şi produse turistice.

 

Atingerea unor performanţe înalte de către absolvenţii specializării „Economia Comerţului, Turismului şi Serviciilor”  constituie un obiectiv esenţial al Facultăţii de Ştiinţe Economice. In acest context, se poate afirma că specializarea are misiuni şi obiective clare şi realiste, cu elemente de specificitate care o deosebesc de specializările înrudite din domeniul economic.

 

Principalele competenţe aferente programului de studii universitare de licenţă „Economia Comerţului, Turismului şi Serviciilor” constau din:

 • operarea adecvată cu teorii, concepte şi instrumente specifice unor discipline fundamentale: economie, matematici economice, contabilitate, statistică, dreptul afacerilor, statistică în comerţ şi servicii, marketing, managementul,managementul calităţii serviciilor,marketing în turism şi servicii;
 • însuşirea şi aplicarea cunoştinţelor de bază aferente specializării: economia turismului, economia serviciilor, ecoturism şi turism rural, amenajarea turistică a teritoriului;
 • capacitatea de a opera cu elemente teoretice şi practice aferente disciplinelor de strictă specialitate, în domeniul economiei turismului, economiei serviciilor;
 • aprofundarea cunoştinţelor în domeniul limbilor străine şi a abilităţii de a utiliza calculatorul în aplicaţii specifice domeniului de specialitate; abilitatea de a lucra în echipă;
 • capacitatea de a desfăşura activităţi complexe în cadrul unor grupuri de lucru interdisciplinare;
 • capacitatea de a conlucra cu specialişti din alte domenii (legislaţie, mediu ş. a.);
 • dezvoltarea capacităţii de a elabora proiecte de cercetare ştiinţifică atât în domenii fundamentale, cât şi aplicative;
 • abilităţi de cercetare şi schimb de experienţă în cadrul unor studii şi proiecte complexe; posibilitatea adaptării rapide la circumstanţe variabile ale mediului de lucru şi ale domeniului (norme, reglementări);
 • amplificarea preocupării permanente pentru optimizarea calităţii serviciilor şi produselor turistice;
 • dezvoltarea abilităţii de a organiza şi coordona activităţi de specialitate.

 

Absolvenţii specializării „Economia Comerţului, Turismului şi Serviciilor” deţin un nivel de pregătire corespunzător pentru a ocupa un loc de muncă în cadrul instituţiilor administraţiei centrale şi locale, în domeniul serviciilor, turismului, sau în cadrul unor întreprinderi de stat, mixte şi private, de import-export etc.

Last Updated on Tuesday, 05 June 2012 09:14