Search on the site:

Unique visitors:

free counters

Contacteaza-ne pe Facebook:

 
 

Visits on this site:

  • Articles View Hits : 1625680

Descrierea specializării

Organizarea şi dezvoltarea programului de master cu specializarea "Strategii şi afaceri internaţionale" este necesară economiei naţionale îndeosebi din perspectiva realizării obiectivelor specifice perioadei 2007 – 2014, a cărei finalitate o constituie integrarea deplină în spaţiul Uniunii Economice şi Monetare şi a economiei globale. Apreciem că ridicarea competitivităţii activităţilor desfăşurate în economia contemporană, în general, a celor din spaţiul U.E.M., nu va avea loc decât prin ample procese investiţionale în structurile umane şi tehnice ale producţiei. În mod concret, se vor derula ample afaceri internaţionale bazate pe resurse financiare proprii, atrase sau împrumutate, a căror logistică trebuie corelată atât cu exigenţele sistemului mondial, cât şi cu imperativele interesului naţional. În consecinţă, factorii implicaţi, interni şi externi, trebuie familiarizaţi cu administrarea unor proiecte economice complexe, cu diverse surse de finanţare, cu un parteneriat complex şi nu în ultimul rând, cu o structură complexă şi contradictorie de interese.

 

Misiunea specializării este aceea de a oferi, prin intermediul disciplinelor de studiu (obligatorii/opţionale/facultative) care se racordează la necesităţile de formare profesională a cursanţilor şi la tendinţa actuală de amplificare şi diversificare a domeniilor de cunoaştere, posibilitatea oricărui absolvent al unei universităţi să descopere ţi să valorifice la maxim potenţialul de care dispune. Prin intermediul disciplinelor opţionale şi a celor facultative, prevăzute în planul de învăţământ, se asigură corelarea cât mai bună a cadrului obligatoriu definit de validarea profesională cu aspiraţiile personale şi contextul educaţional specific. Programul de masterat are misiunea de a orienta studiul teoretic şi practic al cursanţilor spre formarea de competenţe specifice în domeniul strategiilor şi afacerilor internaţionale, în special prin intermediul muncii de cercetare ştiinţifică.

 

Absolvenţii specializării "Strategii şi afaceri internaţionale" vor fi capabili ca pe baza cunoaşterii metodelor de cercetare şi evaluare să întocmească şi să promoveze strategii internaţionale care să corespundă standardelor în domeniul performanţelor economico-financiare. Totodată, programul îşi propune să dezvolte capacitatea masteranzilor de a integra eforturile diferiţilor agenţi economici în strategii în care să îmbine rigurozitatea specifică ştiinţelor exacte şi a celor economice cu motivaţia şi creativitatea întreprinzătorilor.

 

Natura şi structura principalelor competenţe generale şi de specialitate se prezinta, în principal, astfel:

  • disponibilitatea pentru combinarea limbajului economico-financiar cu restul componentelor esenţiale ale comunicării;
  • capacitatea de a optimiza raporturile dintre program, strategie şi plan;
  • formarea şi dezvoltarea aptitudinilor de lucru în echipă;
  • capacitatea de a negocia în condiţiile concurenţiale specifice unui spaţiu economic şi a unor modele culturale diferite;
  • abilitatea de analiză, evaluare şi administrare a afacerilor în contextul convergenţei economiei noastre naţionale la Uniunea Europeană Economică şi Monetară.