Search on the site:

Unique visitors:

free counters

Contacteaza-ne pe Facebook:

 
 

Visits on this site:

 • Articles View Hits : 1625993

Prezentarea departamentului

Prezentare generală

Departamentul Cibernetică, Informatică Economică, Finanțe și Contabilitate funcționează în cadrul Facultății de Științe Economice, Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești. Departamentul  cuprinde în momentul de față 29 de persoane (27 de cadre didactice – 4 profesori, 12 conferențiari, 9 lectori și 2 asistenți și 2 angajați cu atribuții tehnice și secretariale).

Istoric

Departamentul Cibernetică, Informatică Economică, Finanțe și Contabilitate a apărut în urma deciziei de reorganizare a Facultății de Științe Economice, prin Hotărârea Senatului UPG Ploiești nr. 329/27 martie 2014, constituindu-se din membrii Departamentului de Modelare, Analiză Economică și Statistică și o parte din membrii Departamentului Management, Contabilitate și Finanțe (colectivele de Contabilitate și Finanțe).

În iunie 2011 s-a înființat Departamentul de Modelare, Analiză Economică și Statistică, prin unificarea fostei Catedre de Matematică Economică și Informatică de Gestiune (înființată în 2002, la fondarea Facultății de Științe Economice) cu membrii colectivului de Analiză Economică, din cadrul fostei Catedre de Finanțe, Contabilitate și Analiză Economică (înființată în 2004 prin divizarea Catedrei de Economie, Finanțe și Contabilitate, creată la rândul ei în 1995, ca urmare a înființării în 1992 a Facultății de Litere și Științe în care erau încadrate și programele de studii cu profil economic).

Departamentul de Management, Contabilitate și Finanțe s-a constituit în luna iunie 2011, prin fuziunea dintre catedra de Management-Marketing și catedra de Finanțe, Contabilitate și Analiză Economică (colectivele de Contabilitate și Finanțe). Catedra de Management-Marketing a luat ființă ca urmare a necesității de extindere a învățământului superior din cadrul fostului IPG Ploiești, ca o restructurare a acestuia, în condițiile noi impuse de economia de piață. Catedra a funcționat sub aceasta denumire din anul universitar 1993-1994 și s-a format prin desprinderea din Catedra de Management și Inginerie de Zăcământ, din cadrul Facultății de Foraj, care s-a integrat permanent în activitatea de cercetare prin realizarea a zeci de contracte de cercetare în colaborare cu diverse institute de profil din tara.

Obiective principale

 • pregătirea studenților de la specializările de licență și masterat gestionate de departament (Informatică Economică, Contabilitate și Informatică de Gestiune, Finanțe, precum și Managementul Sistemului Bancar și Tehnologii Informatice pentru Afaceri) pentru a dobândi competențe prin intermediul cărora să se integreze ușor pe piața muncii;
 • actualizarea continuă a curriculei programelor de studiu coordonate de către departament, de așa natură încât aceste programe să ofere permanent un avantaj competitiv absolvenților;
 • prestarea de activitate de cercetare recunoscută pe plan național și internațional, diseminarea rezultatelor cercetării în publicații recunoscute;
 • colaborarea reciproc avantajoasă cu mediul de afaceri – participarea la proiecte comune de cercetare-dezvoltare, realizarea de programe de formare continuă, dar și informarea și orientarea profesională a studenților către angajatori;
 • instruirea studenților de la celelalte specializări ale Facultății de Științe Economice, precum și de la celelalte facultăți din cadrul Universității de Petrol-Gaze din Ploiești, astfel încât să obțină competente de bază în domeniul Ciberneticii, Statisticii și Informaticii Economice, al Contabilității și al Finanțelor.

Direcții principale de cercetare

 • modelarea proceselor economice;
 • baze de date relaționale și non-relaționale;
 • analiza datelor și tehnici de data mining;
 • econometrie;
 • inteligență artificială și sisteme suport de decizie inteligente;
 • tehnologii web și programare avansată web;
 • grafică asistată de calculator;
 • e-Society;
 • geometrie diferențială și computațională;
 • analiză economică-financiară;
 • contabilitate;
 • finanțe.

Colaborare educațională cu parteneri din industrie

În cadrul obiectivului de menținere a actualității și a nivelului de interes al programelor de studii, colectivul departamentului depune eforturi permanente de integrare în curricula și adăugare la aceasta a unor componente educaționale furnizate de angajatori de marcă. Astfel, în cadrul departamentului funcționează o academie locală Cisco, un cadru didactic este instructor autorizat Cisco, patru cadre didactice sunt instructori autorizați Oracle și două cadre didactice sunt membri în Inițiativa Academică IBM. Prin intermediul cadrelor didactice care îndeplinesc și rolul de  instructori sunt puse la dispoziția studenților, în cadrul curriculei normale și în afara acesteia, în mod gratuit, un număr de mai mult de 70 de cursuri Cisco, Oracle, IBM și Google, plus acces oferit studenților și cadrelor didactice în mod gratuit sau în condiții foarte avantajoase la software Microsoft, Oracle, IBM și de la alte companii, precum și la pachetele G Suite for Education și Office 365.

Laboratoare

Departamentul dispune de 4 laboratoare aflate în corpul J la etajul I:

 • Laboratorul 1 (sala J I 1);
 • Laboratorul 2 (sala J I 11);
 • Laboratorul 3 (sala J I 2);
 • Laboratorul 4 (sala J I 10).