Căutare pe site:

Vizitatori unici:

free counters

Contacteaza-ne pe Facebook:

 
 

Vizite pe acest site:

  • Număr afișări articole : 1635115

POCU/90/6/19 COD PROIECT 108677 - PRACTICA PENTRU EDUCAȚIE - EDUCAȚIE PENTRU PROFESIE

ÎN ANUL UNIVERSITAR 2018-2019, ÎN UNIVERSITATEA PETROL GAZE  PLOIEȘTI SE DESFĂȘOARĂ PROIECTUL  POCU/90/6/19 COD PROIECT 108677 CU TITLUL PRACTICA PENTRU EDUCAȚIE - EDUCAȚIE PENTRU PROFESIE, COMPONENTA 1 STAGII DE PRACTICĂ ELEVI ȘI STUDENȚI ÎN SECTORUL AGROALIMENTAR, INDUSTRIE ȘI SERVICII, AXA PRIORITARĂ EDUCAȚIE ȘI COMPETENȚE.

ACEST PROIECT SE ADRESEAZĂ STUDENȚILOR DE LA FACULTĂȚILE DE INGINERIE MECANICĂ ȘI ELECTRICĂ ȘI DE ȘTIINȚE ECONOMICE. SCOPUL PROIECTULUI ESTE DE A ASIGURA COMPETENȚE SPORITE PENTRU INSERȚIA PE PIAȚA MUNCII.

GRUPUL ȚINTĂ VA FI FORMAT NUMAI DIN STUDENȚII DIN ANUL TERMINAL  ȘI  VA AVEA URMĂTOAREA STRUCTURĂ:

  1. FACULTATEA DE ȘTIINȚE ECONOMICE – INFORMATICĂ ECONOMICĂ - 20 DE LOCURI.
  2. FACULTATEA DE ȘTIINȚE ECONOMICE – ECONOMIA COMERȚULUI, TURISMULUI ȘI SERVICIILOR - 30 DE LOCURI.

ÎN CADRUL PROIECTULUI VOR AVEA LOC URMĂTOARELE ACȚIUNI DE FORMARE:

  1. CONSILIERE PROFESIONALĂ - PENTRU DEZVOLTAREA CARACTERISTICILOR / ABILITĂȚILOR CE CRESC RATA DE ANGAJABILITATE
  2. SRIJIN PENTRU REALIZAREA LUCRARILOR DE LICENȚĂ DEZVOLTATE ÎN COERENȚĂ CU REZULTATELE ȘI OBIECTIVELE INDIVIDUALE ALE STAGIILOR DE PRACTICĂ
  3. ACTIVITĂȚI DE PRACTICĂ PENTRU PROIECTUL DE DIPLOMĂ LA PARTENERII ECONOMICI.

FIECARE STUDENT VA PRIMI O INDEMNIZAȚIE DE PARTICIPARE LA PROIECT DE 1200 LEI.

PARTICIPAREA LA PROIECT ESTE CONSIDERATĂ ECHIVALENTUL PRACTICII PENTRU REALIZAREA PROIECTULUI DE DIPLOMĂ.

ÎI RUGĂM PE STUDENȚII CARE SUNT INTERESAȚI DE ACEST PROIECT SĂ DEPUNĂ O CERERE LA DECANATUL FACULTĂȚILOR DIN CARE FAC PARTE CU NUMELE ȘI PRENUMELE, GRUPA, SPECIALIZAREA, ACORDUL DE PARTICIPARE, TEMA LUCRĂRII DE DIPLOMĂ SAU O PROPUNERE DACĂ ACEASTA NU A FOST STABILITĂ.

DACĂ NUMĂRUL DE DORITORI DEPĂȘEȘTE NUMĂRUL DE LOCURI, SE VA FACE O SELECȚIE PE BAZA URMĂTOARELOR CRITERII: TEMA PROIECTULUI DE DIPLOMĂ, SITUAȚIA ȘCOLARĂ, ÎNCADRARE ÎN CATEGORIA DE PERSOANĂ DEFAVORIZATĂ/ PERSOANE CU DEZABILITĂȚI, JUSTIFICAREA CERERII ÎN RAPORT CU PLANUL DE CARIERĂ.

ECHIPA DE MANAGEMENT PENTRU IMPLEMENTAREA PROIECTULUI