Căutare pe site:

Vizitatori unici:

free counters

Contacteaza-ne pe Facebook:

 
 

Vizite pe acest site:

  • Număr afișări articole : 1635092

Calendarul desfășurării competiției

Etapele premergătoare acestei competiţii se vor desfăşura după cum urmează:

1. 15 februarie - 31 martie- Organizarea şi derularea fazei locale a competiţiei de comunicări şi referate

1.1. Răspund facultăţile membre ale AFER

1.2. Postare pe site-urile facultăţilor

2. 01 - 05 aprilie - Selecţia lucrărilor care vor participa la faza naţională

      2.1. Răspund facultăţile membre ale AFER

      2.2. Completarea „Atestatului” pentru fiecare lucrare selectată (Anexa 1 la Regulament, vezi site-ul AFER)

3. 05 - 10 aprilie - Înscrierea titlului lucrărilor în competiţia naţională

      3.1. Facultăţile transmit titlul lucrărilor selectate către organizatorii fazei naţionale

4. 10 - 20 aprilie - Transmiterea electronică a lucrărilor către organizatori

      4.1. Lucrările, respectând condiţiile de tehnoredactare cerute de către organizatori, vor fi transmise acestora (fără a se menţiona cadrul didactic îndrumător)

5. 20 - 25 aprilie - Confirmarea acceptării lucrărilor şi întocmirea programului

      5.1. Răspunde colectivul de organizare de la facultăţile gazdă

      5.2. Sinteza programului se va comunica Directorului executiv al AFER

6. 25 - 30 aprilie - Propuneri pentru constituirea comisiilor de jurizare

      6.1. Răspunde Directorul executiv cu consultarea facultăţilor

      6.2. Din comisiile de jurizare nu vor putea face parte persoane din aceeaşi facultate cu studenţii înscrişi în competiţie.

7. 03 - 05 mai- Confirmarea acceptului din partea membrilor propuşi a face parte din comisiile de jurizare

     7.1. Membrii comisiilor de jurizare transmit electronic către Directorul executiv „Declaraţia” (Anexa 2 la Regulament, vezi site-ul AFER).

8. 06 - 08 mai - Aprobarea comisiilor de jurizare şi transmiterea componenţei acestor comisii către cei interesaţi.

     8.1. Se aprobă comisiile de către Comitetul Director la propunerea Directorului executiv

     8.2. Organizatorul este obligat să păstreze confidenţialitatea comisiilor de jurizare până în momentul începerii competiţiei.

9. 09 - 12 mai - Stabilirea devizului de cheltuieli al competiţiei naţionale de catre directorul executiv al AFER impreuna cu facultăţile gazdă

10. 08 - 12 mai - Transmiterea lucrărilor (sub anonimat) către membrii comisiilor de jurizare

         10.1. Facultăţile gazdă vor transmite lucrările înscrise în competiţie fără posibilitatea de identificare a autorilor acestora.

11. 12 - 25 mai - Evaluarea conţinutului teoretic şi aplicativ al lucrărilor acceptate în program de catre membrii comisiilor de jurizare.

12. 26 - 27 mai - Desfăşurarea competiţiei în ultima săptămână a lunii mai, în zilele marti-miercuri, de către facultăţile gazdă.