Căutare pe site:

Vizitatori unici:

free counters

Contacteaza-ne pe Facebook:

 
 

Vizite pe acest site:

  • Număr afișări articole : 1635103

Criterii de evaluare a lucrărilor

Denumirea criteriilor

Număr de puncte

maxim posibil

evaluate

I. Evaluarea conţinutului lucrării (făcută înainte de susţinere) 

60

 

1. Titlul lucrării

4

 

       1.1. se înscrie în tematica secţiunii

2

 

       1.2. este formulat clar şi concis

2

 

2. Structura şi stilul lucrării

6

 

       2.1. structura (introducere, cuprins, concluzii, bibliografie)

1

 

       2.2. stilul (redactare, logica derulării, expresivitatea ilustraţiilor grafice)

2

 

       2.3. rezumatul (max. ½ pagină) în limba română şi limba engleză/ franceză

2

 

       2.4. cuvinte cheie

1

 

3. Conţinutul teoretic

8

 

       3.1. reflectarea conceptelor, teoriilor, noţiunilor; folosirea corectă a acestora

5

 

       3.2. utilizarea bibliografiei (este legată strict de subiect, grad de prelucrare, citarea corectă a surselor, actualitatea surselor folosite etc.)

3

 

4. Cercetarea aplicativă

42

 

       4.1. complexitatea cercetării (mono/pluri/interdisciplinară)

8

 

       4.2. alegerea metodelor, tehnicilor şi instrumentelor folosite; corectitudinea şi oportunitatea acestora

6

 

       4.3. profunzimea analizei şi pertinenţa concluziilor 

8

 

       4.4. originalitatea demersului de cercetare; noutatea şi aplicabilitatea acestuia

10

 

      4.5. creativitatea; inovarea

10

 

II. Evaluarea susţinerii

40

 

5. Siguranţa şi persuasiunea expunerii

15

 

     5.1. stăpânirea temei (expunere liberă sau citirea unui rezumat/slide)

5

 

     5.2. concizia şi logica expunerii; capacitatea de sinteză

5

 

    5.3. folosirea materialelor expozitive şi expresivitatea acestora

5

 

6. Claritatea şi siguranţa răspunsurilor la întrebări

15

 

7. Participarea la dezbateri pe baza referatelor prezentate de ceilalţi competitori 

10

 

TOTAL

100