Prezentarea departamentului

Istoricul şi resursele umane ale departamentului

Departamentul Administrarea Afacerilor a apărut în urma deciziei de reorganizare a Facultăţii de Ştiinţe Economice, prin Hotărârea Senatului UPG Ploieşti nr.329/27 martie 2014 constituindu-se din membrii Departamentului de Economie, Marketing şi Administrarea Afacerilor (mai puţin colectivul de Ştiinţe socio-umane şi juridice) şi membrii Departamentului Management, Contabilitate si Finanţe (prin colectivul de Management). Departamentul de Economie, Marketing şi Administrarea Afacerilor s-a constituit iniţial drept Catedra de Economie Politică, iar din anul 1995 a funcţionat sub denumirea de Catedra de Economie, Finanţe şi Contabilitate.

Începând din 01.05.2005 Catedra de Economie şi Administrarea Afacerilor s-a desprins din Catedra de Economie, Finanţe şi Contabilitate, iar din iulie 2011 funcţionează sub denumirea de Departamentul de Economie, Marketing şi Administrarea Afacerilor. Departamentul de Management, Contabilitate şi Finanţe s-a constituit în luna iunie 2011, prin fuziunea dintre catedra de Management-Marketing şi catedra de Finanţe, Contabilitate şi Analiză Economică. Catedra Management-Marketing a luat fiinţă ca urmare a necesităţii de extindere a învăţământului superior din cadrul fostului IPG Ploiesti, ca o restructurare a acestuia în condiţiile noi impuse de economia de piaţă. Catedra a funcţionat sub aceasta denumire din anul universitar 1993/1994 şi s-a format prin desprinderea din Catedra de Management şi Inginerie de Zăcământ din cadrul Facultăţii de Foraj, care s-a integrat permanent în activitatea de cercetare prin realizarea a zeci de contracte de cercetare în colaborare cu diverse institute de profil din ţară.

Misiunea departamentului

Misiunea Departamentului Administrarea Afacerilor este de a forma specialişti cu pregătire superioară în domeniul economic şi de a dezvolta resursele necesare desfăşurării activităţii de cercetare ştiinţifică. Pentru îndeplinirea acestei misiuni departamentul asigură şi dezvoltă resursele necesare susţinerii proceselor de educaţie şi de cercetare ştiinţifică, la standardele de calitate impuse de transformările din învăţământul superior şi în conformitate cu Carta Universităţii Petrol-Gaze din Ploieşti.

Obiective principale ale departamentului

Direcţii principale de educaţie şi cercetare

Modalităţi de valorificare a rezultatelor cercetării

Cercetarea științifică s-a desfăşurat şi se desfăşoară în cadrul proiectelor individuale şi colective ale membrilor departamentului şi este valorificată în principal prin:

Colaborări şi parteneri

гис-технологии
ткани для вышивания
FaLang translation system by Faboba