Search on the site:

Unique visitors:

free counters

Contacteaza-ne pe Facebook:

 
 

Visits on this site:

  • Articles View Hits : 1531923

Centrul de Studii şi Cercetări Juridice şi Socio-Administrative

Senatul Universităţii Petrol-Gaze din Ploieşti a aprobat, în data de 4 aprilie 2013, înfiinţarea Centrului de Studii şi Cercetări Juridice şi Socio-Administrative în cadrul Facultăţii de Ştiinţe Economice, structură de cercetare, fără personalitate juridică, ce are drept scop desfăşurarea de activităţi de cercetare ştiinţifică şi dezvoltare în domeniile ştiinte juridice, ştiinte sociale, problematică europeană şi în domeniul administraţiei publice.

În vederea realizării scopului pentru care a fost înfiinţat, centrul va organiza mai multe tipuri de activităţi şi anume: cercetări fundamentale şi aplicative pentru dezvoltarea ştiinţelor juridice şi sociale; cercetări fundamentale şi aplicative pentru dezvoltarea şi modernizarea administraţiei publice şi pentru studierea problematicii europene; activităţi de formare şi specializare în domeniile proprii de activitate; activităţi de elaborare, tipărire şi distribuire de rapoarte de cercetare, reviste, culegeri ale comunicărilor ştiinţifice ale cadrelor didactice, studenţilor şi masteranzilor; organizarea de seminarii ştiinţifice, conferinţe, sesiuni, colocvii, dezbateri, mese rotunde; asigurarea documentării studenţilor şi masteranzilor şi a cadrelor didactice în cadrul Centrului de Documentare "Constantin Dissescu"; îmbunătăţirea fondului de carte pentru specializarea administraţie publică, prin achiziţionarea de lucrări de specialitate şi dezvoltarea bibliotecii din cadrul Centrului de Documentare "Constantin Dissescu"; premierea anuală a şefului de promoţie de la specializarea administraţie publică.

Orientarea şi coordonarea activităţii ştiinţifice a centrului se realizează de către Consiliul Ştiinţific. Preşedintele Consiliului Ştiinţific este domnul conf. univ. dr. Lazăr Cornel, prorector al Universităţii Petrol-Gaze din Ploieşti.

Conducerea executivă a centrului este asigurată de director ajutat de un secretar ştiinţific. Preşedintele Consiliului Ştiinţific şi directorul centrului au fost desemnaţi prin decizie a rectorului Universităţii.

Membrii ai Centrului sunt cadre didactice ale Universităţii Petrol-Gaze din Ploieşti sau ale altor universităţi, cercetători şi practicieni din domeniul ştiinţelor juridice, ştiinţelor sociale şi din administraţia publică.

Regulamentul Centrului de Studii şi Cercetări Juridice şi Socio-Administrative poate fi consultat aici.

Hotărârea Senatului prin care se înfiinţează Centrul de Studii şi Cercetări Juridice şi Socio-Administrative poate fi consultată aici.